Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND

16-11-2017 09:59

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Trịnh Văn Tình

 Năm sinh: 1969

 Chức vụ: Chủ tịch

 Điện thoại di động: 0983911367

PHÓ CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Lê Quang Sơn

 Chức vụ: Phó chủ tịch

 Điện thoại di động: 0966556767

Email: quangsonndtl@gmail.com

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4143

Tổng truy cập: 305691