Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND

16-11-2017 09:59

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH  

 

 Họ và tên: Chu Thị Xuân

 Năm sinh: 1969

 Chức vụ: Chủ tịch

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0984 558 378

 Email: Xuanpbt@gmail.com

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Dương Như Hợi

 Năm sinh: 1971

 Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0989 199 408 

 Email:Duonghoitl@gmail.com

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4059

Tổng truy cập: 306036