Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị ban thường vụ huyện ủy tháng 8 năm 2018

10-08-2018 13:09

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Có thể nói, trong thời gian qua Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến quan trọng về nhận thức, tư tưởng và hành động; nhiều cấp ủy cơ sở đã thể hiện được sự chủ động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bằng cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của tỉnh; dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII; dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; phương hướng nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019 – 2020; phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường gom địa phận xóm Pải, thuộc Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới – Chợ Chu tỉnh Thái Nguyên cũng như triển khai một số nội dung quan trọng khác.

    Hầu hết các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều tập nêu những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc để tìm ra phương hướng tháo gỡ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong tháng 8 và những tháng còn lại của năm 2018, huyện ủy, UBND huyện, các ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa các giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề raThống kê truy cập

Đang truy cập:1844

Tổng truy cập: 613173