Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp Ban chị đạo phong trào “TD ĐKXD ĐSVH”

15-11-2018 13:15

Theo đánh giá, trong năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, phong trào phát triển vững chắc, có chất lượng hiệu quả cao, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo đã cùng nhau xem xét, cho ý kiến và biểu quyết số lượng danh sách các danh hiệu cơ quan, làng bản, phố văn hóa và các tập thể, cá nhân được khen thưởng dựa trên các tiêu chuẩn quy định. Theo đó đã có 317 làng, phố văn hóa. 176 cơ quan và 24 tập thể và 19 cá nhân được đề nghị khen thưởng. Đây là những tập thể cá nhân được công nhận có thành tích xuất sắc trong năm 2018 và các khu dân cư đạt 3 năm liên tục thực hiện phong tốt “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  
Kết luận cuộc họp, đồng chí lộc Kim Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện – trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo sẽ tổng hợp các thông tin, số liệu và chốt danh sách các tập thể cá nhân được khen thưởng. Đề nghị phòng Nội vụ huyện tham mưu về việc khen thưởng cho các danh hiệu trên theo đúng quy định.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1736

Tổng truy cập: 613157