Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phương án cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại

28-02-2020 17:33

Ngày 28 tháng 02 năm 2020 UBND tỉnh ban hành văn bản số 582/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại.

Thực hiện Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2973-TB/TU ngày 28/02/2020 về phương án cho học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 360/SGDĐT-CTTT ngày 28/02/2020; của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 504/SYT-NVY ngày 28/02/2020 về việc đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý cho học sinh cấp trung học phổ thông; học sinh, sinh viên, học viên các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020. Các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học tổ chức cho học sinh học tập một buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú; các trường nội trú tổ chức hoạt động nội trú theo quy định.

2. Đối với cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Tiếp tục cho trẻ, học sinh nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 08/3/2020 để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Thông báo tới các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh về việc nghỉ học, đi học theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, có giải pháp bảo đảm an toàn trường học; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vnThống kê truy cập

Đang truy cập:2450

Tổng truy cập: 381778