Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bế giảng bồi dưỡng LLCT cán bộ hội Phụ nữ

22-09-2018 13:11

Trong thời gian học 4 ngày các học viên đã được truyền đạt các kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cánh mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; giới thiệu khái quát về hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam, hướng dẫn sinh hoạt chi hội, tổ hội phụ nữ; hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Kết thúc lớp bồi dưỡng đã có 73 học viên được công nhận, trao chứng chỉ, trong đó 23 học viên xếp loại giỏi chiếm 86,3%, còn lại khá và trung bình.
Qua lớp học đã giúp Cán bộ phụ nữ ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội trong giai đoạn hiện nay.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1760

Tổng truy cập: 613305