Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cung ứng giống bò cái Laisind

03-10-2018 13:13

Gói thầu cung ứng giống bò cái Laisind sinh sản thuộc Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 huyện Định Hóa năm 2018 gồm có: 05 mô hình dự án trên địa bàn 10 xã, quy mô đầu tư hỗ trợ 78 con bò cái Laisind cho 78 hộ, đối tượng thực hiện dự án là hộ nghèo. Cơ chế chính sách: Mỗi hộ tham gia được hỗ trợ 1 con bò cái Laisind sinh sản, được tập huấn hưỡng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và phòng trị bệnh cho bò theo đúng quy trình. Sau khi kết thúc dự án các hộ dân sẽ phải nộp lên Ban điều hành dự án huyện, xã một phần kinh phí bằng tiền mặt là 2 triệu đồng/hộ để luân chuyển hỗ trợ cho hộ nghèo khác được tham gia thực hiện Dự án nhân rộng mô hình tại địa phương. Tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 2,2 tỉ đồng, Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 là gần 1,1 tỉ đồng, thời gian thực hiện 03 năm, từ năm 2018 đến hết 2020, đại diện chủ đầu tư là Trạm khuyến nông huyện Định Hóa.
Tại buổi lễ mở thầu có 03 nhà thầu tham gia, Đơn vị tư vấn xét thầu và Trạm Khuyến nông  huyện đã tiến hành các thủ tục đấu thầu. Trước sự chứng kiến các đơn vị dự thầu, đơn vị tư vấn đã tiến hành mở các gói theo đúng trình tự quy định, công khai các nội dung trong hồ sơ của nhà thầu. Kết quả trúng thầu sẽ được công bố sau khi chấm thầu và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1762

Tổng truy cập: 613320