Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                                                                                          

Họ tên: Lý Văn Thắng

Email : thanglv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 10/31/1978

Số điện thoại : 0984505939

Lĩnh vực phuc trách : Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Phó chủ tịch

                                                                              

Họ tên : Ngô Minh Dũng

Email : dungnm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/3/1974

Số điện thoại : 0983878590

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

 

Tư pháp 

                           

Họ tên : Bùi Thị Hoài

Email : hoaibt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/7/1984

Số điện thoại : 0986338961

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Nội vụ

                           

Họ tên : Hoàng Ngọc Hòa

Email : hautq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 2/14/1977

Số điện thoại: 0987849305

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

 

Giáo dục 

                           

Họ tên : Trịnh Quốc Hậu

Email : hautq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/14/1969

Số điện thoại: 0985382649

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

 

Giao thông vận tải

                              

Họ tên : Dương Văn Bộ

Email :  nguyentrungthainguyen77@gmai.com

Ngày sinh : 9/15/1981

Số điện thoại : 974898724

Lĩnh vực phụ trách : Giao thông vận tải

 

Dân tộc

                           

Họ tên : Lèng Ngọc Kiên

Email :  kienln.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 2/7/1979

Số điện thoại : 0979173598

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

 

Lao Động

                                  

Họ tên : Lèng Ngọc Kiên

Email :  kienln.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 2/7/1979

Số điện thoại : 0979173598

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và xã hội

 

Công thương

                          

Họ tên : Lương Vương Huy

Email :  huylv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 11/3/1975

Số điện thoại : 0915640738

Lĩnh vực phụ trách : Công Thương

 

 Văn hóa, TDTT

                           

Họ tên : Trịnh Quốc Hậu

Email :  hautq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/14/1969

Số điện thoại : 0985382649

Lĩnh vực phụ trách :  Văn hóa, TDTT

 

 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                                     

Họ tên : Dương Văn Bộ

Email :  bodv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 9/15/1981

Số điện thoại : 0974898724

Lĩnh vực phụ trách :  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 Tài nguyên và môi trường

                              

Họ tên : Lương Vương Huy

Email :  huylv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 11/3/1975

Số điện thoại : 0915640738

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1717

Tổng truy cập: 613218